Tüütsi talu alustas tegevust 1994. aastal, esialgu põllusaaduste tootmise- ja põllumasinate tööde teenustega. Hiljem lisandusid transporditeenus (ettevõte omab Euroopa ühenduse tegevusluba nr RVTL002317), hobusekasvatus ja ka raamatupidamise teenus.

Äriregistrisse kanti talu 1999, registri nr on 10530681. Samast aastast on talu ka käibemaksukohuslane, nr on EE100508062. Ettevõtlusvormiks on füüsilisest isikust ettevõtja. Tegemist on väike-ettevõttega, töötajaid on kaks.

Aastal 2010 jagunes ettevõte kaheks - senise teraviljakasvatuse võttis üle OÜ Grain Farming. Link selle ettevõtte kodukale asub siin.

Tüütsi talu jätkab rohusöötade tootmise- ja maastikuhooldusega. 2011-st aastast on talu tunnustatud mahetootja. Registri nr 203345. Alates aastast 2013 kasvavad talus puhtatõulised Charolais' lihaveised, keda peetakse aretuse eesmärgil.