Pakume raamatupidamisteenust väike-ettevõtetele ja eraisikutele. Kasutame programmi Merit Aktiva.

Samuti pakume maaettevõtlus-finantskonsultatsioone.

Konsulent Gerle Aljas

Haridus: Maaülikooli bakalaureus "Ettevõtlus ja ökonoomika" suunal ning hetkel lõpetamisel Tartu Ülikoolis magistrikraad "Ärijuhtimise ning turunduse" suunal.

Lühitutvustus:

Minu eeliseks on pikaajaline praktiline kogemus põllumajanduses ja ettevõtluses, ühelt poolt koolitatud konsulendina, teiselt poolt reaalselt tegutseva maapiirkonna ettevõtjana.

Pakun nõu ja tuge maaettevõtlusega seonduvates küsimustes, mitmekülgset majandusarvestuse-, finantsanalüüsi-, äriplaani ja ettevõtte võimekuse/suutlikkuse vaheliste seoste osas. Saan aidata finantsjuhtimise süsteemi loomisel.

Oskan kaasata erinevate valdkondade konsulente koostööks, teie heaks.

Kui Sa nüüd mõtled, et mida üldse konsulendid teevad, siis:

analüüsivad ettevõtte majandusaruannet, tunnevad raamatupidamist reguleerivaid seadussätteid, oskavad nõustada põllumajandusettevõtte raamatupidamise koostamist, viivad läbi finantsanalüüse, mõistavad hindade kujunemisviise põllu- ja maamajanduses, hindavad investeeringute tasuvust, tunnevad maksuseadusi (tulu-, sotsiaal-, käibemaks jm), tunnevad rahandust, krediteerimist, toetusi (laenud, liisingud, fondid, otsetoetused, investeeringutoetused jm.), koostavad rahavoogusid, hindavad riske, analüüsivad statistilist informatsiooni, määravad tootmissuundi ja -mahte, viivad läbi tulude-kulude arvestusi. Samuti ka alustava tootja ABC, kattetulu arvestused, ettevõtte väärtuse hindamine, ettevõtte investeerimise võimekus jne.

Seega, kui vajad abi ja tuge, siis mina olengi õige inimene, keda kaasata, et üheskoos täide viia Sinu plaane ja unistusi parimal võimalikul moel!