Alates septembrist, 2013 kasvavad talus Charolais' puhtatõulised (mahedad) veised. Esialgu oli hoolealuseid kaheksa. 2016 lõpu seisuga loomi kokku 16. Edaspidi plaan jääda ca 20 amme piiresse.